ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3-3

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมซักซ้อมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พันเอกประเทือง แก้วทุย รอง กอ.รมน.จ.สป.และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ,โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

ในส่วนของ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ โดยจังหวัดสมุทรปราการกำหนดให้ถนนสุขุมวิท (ช่วงโค้งบางปิ้ง ถึง สามแยกตำหรุ ซึ่งเชื่อมโยงจังหวัดสมุทรปราการกับภาคตะวันออก และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ) เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดฯ และจะมีพิธีเปิดโครงการ พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินการร่วมกันต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*