ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สมุทรปราการแจ้งประชาสัมพันธ์การทำงานทางหลวงหมายเลข 3702

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa

จ.สมุทรปราการแจ้งประชาสัมพันธ์การทำงานทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนลาดกระบัง- บางควาย

นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการโดย แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง ได้จ้างเหมาทำงาน กิจกรรมลาดยางทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอนลาดกระบัง – บางควาย ระหว่าง ก.ม.24 + 407 – ก.ม. 25+013 , ก.ม.26 + 901- ก.ม.27 + 303 และ ก.ม.27 + 355 – ก.ม.28 + 541 ปริมาณงาน 2.194 กม. ตามสัญญาที่ สป.27/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2562 ระยะเวลาทำการ 120 วัน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง

บัดนี้ ห้างฯ (ผู้รับจ้าง) จะเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว โดยพื้นที่ดำเนินการระหว่าง กม. 24+407 – กม. 28+541 ระยะทาง ประมาณ 2.194 กม. และในระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีการปิดการจราจรเป็นบางช่วงชั่วคราว ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคและเกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง จึงเรียนมายังผู้ใช้เส้นทาง ขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการจราจรติดขัด โดยมี นายภูเบศ บุญเสริม เป็นผู้ควบคุมงาน โทร 081-533-9733

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*