ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สมุทรปราการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ที่ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากโรงเรียนนายเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถจักยานยนต์ตำรวจ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตำรวจ รถหน่วยงานต่าง ๆ รถกู้ชีพ รถพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมในการรณรงค์จำนวนมาก

นายอุทัย กันทะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าการเปิดปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จังหวัดสมุทรปราการเน้นการประชาสัมพันธ์ในหัวข้อรณรงค์ “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการในช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น แก่ผู้กระทำผิดตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 รสขม ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ,เมาสุราขณะขับขี่รถ ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่มีใบขับขี่ ,ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ขับรถย้อนศร ,แซงในที่คับขัน ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าปรับในอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัด รวม 16 จุด โดย 15 จุดแรกเป็นจุดเดิม ส่วนลำดับที่ 16 เปลี่ยนจากบริเวณหน้าตลาดทิพย์เกสร เป็นบริเวณ หน้าปั้มแก๊ส LPG ถนนวัดศรีวารีน้อย กม.10 สภ.บางเสาธง อ.บางเสาธง และตั้งด่านตรวจชุมชนบนถนนในเขต อบต./หมู่บ้าน อีก 48 แห่ง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เคาะประตูบ้านแจ้งประชาสัมพันธ์นักบิดประจำหมู่บ้าน และเร่งให้ความรู้ ให้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอลย์ทุกชนิด วางมาตรการความปลอดภัยท่าเรือต่าง ๆ โดยตำรวจน้ำร่วมมือกับสำนักงานเจ้าท่าสมุทรปราการ ในการวางมาตรการทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*