เศรษฐกิจ

มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ co-op ปากน้ำแฟร์ 2019
ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิเลจ สุวรรณภูมิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและกลุ่มเกษตรกร ได้จัด มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ co-op ปากน้ำแฟร์ 2019

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นาย อโนทัย เพชรา ผู้จัดการฝ่ายศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิเลจ สุวรรณภูมิ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของดีของเด่น ของสหกรณ์เกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดสมุทรปราการและเครือข่ายสมุทรปราการจำนวน 100 บูธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลดต้นทุนควบคู่กับการผลิตสิ้นค้าทีมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นต้นทางของสินค้า การบริหารจัดการแปลงและการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลักดันการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์

หลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ได้มีการสาธิตการทำอาหาร จาก เซฟ ชุมพล แจ้งไพร เชฟกระเหล็กประเทศไทย ในเมนูเพื่อสุขภาพ ให้ชมกันอย่างสดๆ และให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชิมความอร่อยของเมนูสุขภาพ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ต จาก เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ที่มาสร้างสีสันความสนุกภายในงาน มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ co-op ปากน้ำแฟร์ 2019

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*