เศรษฐกิจ

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย-ของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 5

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0

งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ระหว่างวันที่ 21-27 ก.พ. 62 ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ที่ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มี ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง กล่าวต้อนรับ นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นอกจากนี้ยังมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์, นายกฤต สำราญเวทย์, นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น และมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัด “งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง รวม 80 ร้าน นอกจากนี้มีการสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 7 เรื่อง มีการจัดสวนในขวดแก้ว การทำเดคูผาจ การทำสลัดโรลพร้อมน้ำสลัด การจักสานจากทางจาก การทำเค้กกล้วยหอม การทำน้ำเห็ดสุขภาพ และการเพาะต้นอ่อนผักบุ้งจีน นอกจากในงานได้มีการจัดการประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 39 ประเภท และได้มีการมอบใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ประกวดได้รับชัยชนะด้วย จะอย่างไรก็ตาม สำหรับงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ก.พ. 62 ที่ชั้นแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*