เศรษฐกิจ

มหกรรมการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาสมุนไพร คุณค่าที่ควรรู้

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 16.00 น. ที่ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมกาบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกและกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ เป็นปีที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล” :Local to Global โดยมีนางศิวาพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดงานดังกล่าว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นเขตอุตสาหกรรม สามารถเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวก มีสถานที่เหมาะสมในการจัดงาน ผู้สนใจเดินทางมาร่วมงานได้โดยสะดวก ซึ่งการจัดงานจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมีตลาดนัดการแพทย์แผนไทยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรำ ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยจากพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 24 จังหวัด เช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยทางสมุนไพรที่มีชื่อเสียง การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เช่น สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ ปลอดภัยไร้โรคด้วยมะกรูด ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน นวัตกรรมจากระบบบริการ เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาส์กเย็นสมุนไพร ลูกประคบจากผ้าขาวม้า ตำรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์ ตำรับยากวนพระอานนท์

มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ “ยำปลาสลิดสมุนไพร” การแสดงจากดาราศิลปินนักร้อง เช่น สุนารี ราชสีมา ลำตัดแม่ศรีนวล และเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้สนใจเรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทย ร่วมงานได้ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*