ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดสมุทรปราการประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจควันดำจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน จากการรายงานพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จุดแรก ที่ ต.ตลาด อ.พระประแดง มีค่า 57 มคก./ลบ.ม. จุด 2 ที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง ไม่แสดงค่าเครื่องขัดข้อง จุด 3 ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง มีค่า 56 มคก./ลบ.ม. และจุด 4. บริเวณ ต.ทรงคนอง อ. พระประแดง มีค่า 70 มคก.ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50 – 90 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหาควันดำจากรถยนต์ การจราจรที่ติดขัด การไม่ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ปัญหาควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา จังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำแผนการตรวจบูรณาการ ในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ออกตรวจวัดควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การปรับเปลี่ยนหรือซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งกำชับไปยังทุกอำเภอในพื้นที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันการจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่ตามจุดต่าง ๆ เพิ่มเป็น 4 จุด ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ หอชมเมือง เทศบาลเมืองปู่เจ้าและที่สะพานภูมิพล เพื่อชำระล้างฝุ่นในอากาศในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ รถไฟฟ้า และมาตรการการใช้รถร่วมกันในการเดินทางไปทำงาน

ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง P.M. 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาปิดสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวัน เวลา ที่เห็นสมควร และในช่วงเทศกาลตรุษจีนขอความร่วมมือในการใช้ธูปขนาดเล็ก ลดการจุดธูปครั้งละมาก ๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบ ได้แก่เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน หากสงสัยด้านการปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422, สายด่วนกรมอนามัย 0-2590-4359

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*