ยุทธจักรโล่ห์เงิน

สภ.บางพลี จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2561

%e0%b8%aa%e0%b8%a0-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88

สภ.บางพลี จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2561

สถานีตำรวจภูธรบางพลี พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขานรับนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานวันตำรวจขึ้นในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2561ช่วงเช้านำข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงที่บริเวณด้านหน้า สภ.บางพลี จากนั้นได้นำข้าราชการตำรวจร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเสร็จพิธี ได้เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ กต.ตร.ที่เป็นผู้มีความเสียสละสร้างคุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กต.ตร.ได้อย่างดีเยี่ยมและข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และพิธีทางศาสนา โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือ พระครูแจ้ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 และสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชน สังคม และประเทศชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากในวันที่ 17 ตุลาคม ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้โอนจากกรมตำรวจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2541 มาอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันตำรวจ ซึ่งในปี 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ขึ้น ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 โดยให้หน่วยในสังกัดดำเนินกิจกรรมงาน “วันตำรวจ” ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้

 วันชัย ประพฤติดี /รายงาน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*