เศรษฐกิจ

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ ”ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร”

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ภายในบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร โดยวิธีการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อนจะนำคณะเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฎิบัติงานรวมถึงได้อธิบายระบบการทำงานของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนซึ่งได้มีวัตถุประสงค์แปรรูปขยะชุมชนเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
จากนั้นนายคณพศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน ได้นำคณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานภายในศูนย์บริหารจัดการขยะ

ด้าน ดร.ศิริจิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแห่งนี้สามารถรองรับปริมาณขยะได้ในปริมาณวันละ4,000ตันต่อวันโดยเฉลี่ยและยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมแปรรูปขยะโดยมีวิธีบริหารจัดการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนซึ่งที่ผ่านมาทราบกันดีว่าขยะมีจำนวนค่อนข้างมากและในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานตามนโยบายของทางรัฐบาลให้เร่งจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะและติดตามแก้ไขปัญหาขยะทุกพื้นที่รวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศโดยให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและที่ตั้งให้เหมาะสมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันจากนั้นทางคณะรัฐมนตรีจึงได้เดินทางกลับ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*