ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน (SEMEX-18) ประจำปี 2561 วันที่ 23 ส.ค.นี้

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-18) ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่อง ระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบิน และแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY PROGRAMME – NCASP) รวมถึงข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการในมาตรการการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*