ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2

ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 18 คน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานและดำเนินการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*